HTML5 Caption Etiketi (4.Ders Tablo Başlığı)

HTML5 Caption Etiketi (4.Ders Tablo Başlığı)

Html5 ile gelen <caption> etiketi tablo başlığını tanımlar. <caption> etiketini <table> etiketinden sonra tanımlanmalıdır ve her tabloda sadece tek <caption> etiketi ile bir başlık tanımlanabilir.

HTML5 Caption Etiketi (4.Ders Tablo Başlığı)
Not: <caption> Etiketi ile oluşturulan başlıklar varsayılan olarak tablo üzerinde ve ortalanmış halde olacaktır ancak CSS ile align (left, right, top, bottom) özellikleri ile biçimlendirilebilir. Ancak Tarayıcı farklılıklarından dolayı biçimlendirmeleri göremeyebilirsiniz bunun için aşağıdaki tarayıcı uyumluluklarına bakabilirsiniz

– Internet Explorer 8: left, right, top, bottom değerlerini çalıştırabilir.

– Internet Explorer 9: top, bottom değerlerini çalıştırabilir.

– Firefox: left, right, top, bottom değerlerini çalıştırabilir.

– Opera: left, right, top, bottom değerlerini çalıştırabilir.

– Chrome: top, bottom değerlerini çalıştırabilir.

– Safari: top, bottom değerlerini çalıştırabilir.

Bu Kodların Ön İzlemesine Buradan Bakabilirsiniz


<table border="1" width="400" align="center">
      <caption align="bottom">Tablo Başlığımız</caption>
	<tr align="center">
		<th>Ders No</th>
		<th>Ders</th>
		<th>Etiket</th>
	</tr>
	<tr align="center">
		<td>4</td>
		<td>HTML5</td>
		<td>Caption</td>
	</tr>
</table>

Tablo Başlığındaki Caption Etiketine verilen  <caption align=”bottom”> komutu ile başlığın alt kısımda olması sağlanır.