HTML5 Video Etiketi ( 10.Ders Video Oynatıcısı )

HTML5 Video Etiketi ( 10.Ders Video Oynatıcısı )

<video></video> etiketimiz bir HTML belgesinde video elementini oynatmak için kullanılır.  Kullanımı Çok Basit ve Kullanışlıdır.

Örnek Çalışmamız


src=”” İle İçeriğimizin Dosya Yolunu Belirtiriz.

type=”” İle de Dosya Formatımızı Belirleriz

controls=”controls” Komutumuz İle video Özelliğimizin Başlat, Durdur, Ses, İndirme, Tam Ekran Gibi Özelliklerinin Görünmesini Sağlar.

autoplay=”autoplay” Komutumuz İle video Özelliğimizin Tarayıcı Açıldıktan Sonra Otomatik Olarak Başlamasını Sağlar.

loop=”loop” Komutumuz İle Biten Videonun Tekrardan Otomatik Başlamasını Belirtir.

muted=”muted” Komutumuz İle video Özelliğimizin Sessiz Olarak Başlamasını Belirtiriz.

preload=”auto” Komutu İle Videonun Sayfa Yüklenirken Ön Belleğe Almasını Tanımlarız; preload=”none” İse tam Tersi Olarak Ön Yükleme Olmamasını Belirtiriz

poster=”” Komutumuz İle Video Başlamadan Önce Video Panelinde Görünmesini İstediğimiz Görseli Belirtiriz.